Over ons

Maand van de Mystique

De Maand van de Mystique wordt georganiseerd door Stichting Biënnale Roermond.

De Maand van de Mystique is een tweejaarlijkse kunstzinnige ontdekkingstocht door de stad van Roermond met talloze en uiteenlopende tentoonstellingen, presentaties, opvoeringen en concerten, waarbij diverse kunstdisciplines aan bod komen: van beeldende kunst tot performance, van muziek tot mode en van theater tot film. De programmering brengt een natuurlijk evenwicht tussen grote publiekstrekkers en (jong) aanstormend talent.

Deze stichting is op 4 januari 2018 opgericht te Roermond en heeft als doel om een synergie te bereiken tussen de lokale Roermondse culturele instellingen, bestaande festivals / evenementen en overige culturele initiatieven door middel van een overkoepelende kunstmanifestatie. Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol.

De Maand van de Mystique is een gezamenlijke inspanning om een lokaal, nationaal en euregionaal publiek te binden. Dit heeft een aantoonbare meerwaarde op sociaal en economisch gebied voor de stad en de culturele infrastructuur.

Stichting Biënnale Roermond heeft aandacht voor wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie en vindt dit noodzakelijk voor het welzijn van de Roermondse samenleving. Het doel van de organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse culturele en artistieke activiteiten en projecten voor jong en oud.


Het bestuur van Stichting Biënnale Roermond bestaat uit de volgende leden:

Leo Scholl
Wim Cox
Jos Biermans
Ridsert Hoekstra
Emiel Veenstra
Nawal Oulad Abdelkrim

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Secretaris


Buiten het stichtingsbestuur vervullen de volgende personen een adviserende rol:

Laura Adams
Edwin Becker
Deborah Bronsveld
Daan Kmiecik
Marcel van Hoef
Suzan Seegers
Nicolle van Lith
Joery Wilbers
Rob Menting

Curator
Curator
Projectleider
Marketing & Communicatie
Ambassadeur
Ambassadeur
Ambassadeur
Ambassadeur
Project Voortgezet Onderwijs


ANBI - informatie

Naam organisatie
Stichting Biënnale Roermond

RSIN
858362831

Bankrekening
Rabobank IBAN NL23 RABO 0330 5450 86

Postadres
Postbus 2108
6040 CA Roermond

info@biennaleroermond.nl
www.biennaleroermond.nl

Beleidsplan
Beleidsplan

Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement

Algemene statutaire doelstelling
Het verrichten van uitvoeringshandelingen met betrekking tot culturele evenementen welke in de gemeente Roermond worden georganiseerd, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beloningsbeleid
Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.